Vorsten van CV de Foetelaers

1950-1952
1953-1954
1955
1956
1957
1958-1959
1960-1966
1967
1968-1990
1991
1992-2017
2018-heden
Vorst Jo I  
Vorst Zef I
Vorst Lei I
Vorst Piet I 
Vorst Lei I 
Vorst Pierre I 
Vorst Sjang I 
Vorst Math I 
Vorst Sjang II 
                        
Vorst Zef II   
Vorst Jo II      
Zef Cleven
Vorst 1992 - 2017
Jo Rademakers   
Zef van den Heuvel
Lei Cleven
Piet Janssen
Lei Cleven
Pierre van Thoor
Sjang Engelen
Math Verkuylen
Sjang Houben
Zef Cleven (ad interim)
Zef Cleven
Jo Muyris (installatie 24 nov. 2018)
Jo Muyris
Vorst 2018 - heden

© 2020 CV De Foetelaers